تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - مطالب - درس مدیریت ایمنی کارگاه

دانشجویان عزیز جزوه درس مدیریت ایمنی کارگاه از این بخش قابل دریافت است.

رمز دریافت جزوات کلاسی ابتدای ترم در کلاس اعلام شده است. در صورت فراموش کردن به بنده ایمیل بزنید تا اعلام کنم.

سربلند باشید
 
: جزوه درس مدیریت ایمنی کارگاه منبع امتحان درس مدیریت ایمنی کارگاه پیام نور


دانشجویان درس مدیریت ایمنی کارگاه

بخش اول از آیین نامه های درس مدیریت ایمنی کارگاه از این  بخش  قابل دانلود است.

توافق کردیم قبل از ساعت 17 روز چهارشنبه سوالات تستی این بخش را برای بنده ایمیل نمائید.

سربلند باشید

نقطه آغاز تصمیم های بهتر نقطه

پایان تصمیم های بدتر است.

برایان تریسی